top of page
Irene_Mette_03_crop.jpg

Om Hjortespringgård

Hjortspringgårds Grøntsagshave

Hjortespringgård blev grundlagt i 2020. Tidligere var her marker med græssende heste.

Nu er vi i gang med en større transformation af jorden og planter frugttræer og bærbuske, etablerer skovhave med flerårige grøntsager og en grøntsagshave med enårige grøntsager.

Vi er hverken gartnere eller landmænd, men bare utroligt interesseret i at dyrke alt spiseligt og så er vi helt bidt af den magiske jord.

Vores koncept –

et lokalt Fælleskabs-Støttet Landbrug

Måden vi sælger vores grøntsager på er inspireret af det amerikanske koncept CSA:

Community Supported Agriculture – på dansk kaldet et Fællesskabs-Støttet Landbrug.

I et fællesskabs-støttet landbrug er der direkte sammenspil mellem jordbrugeren og forbrugeren. Her deler jordbrugeren og forbrugerne fordele og risici ved at jordbrugeren dyrker grøntsagerne og forbrugerne bestiller og betaler for grøntsagerne forud for årets høst. Når høsten er stor får kunderne meget, og når høsten er lille får kunderne lidt mindre. Jordbrugeren er dermed sikret en indkomst og kan fokusere på at dyrke jorden.

På Hjortespringgård er grøntsagerne dyrket med håndkraft. Fordelen ved ikke at benytte maskiner, som fx en traktor med diverse redskaber spændt for, er at vi kan dyrke mere intensivt på lidt plads, og derved producere både mange forskellige grøntsager, men også få et højere udbytte pr. m2. Fordi vi har afsat grøntsagerne på forhånd kan vi planlægge vores arbejde og dyrkning nøje og bruge vores energi på at dyrke på en måde, hvor vi passer godt på jorden og biodiversitetet. Denne måde at arbejde med jorden kræver viden og tid. Vi bruger tid på at planlægge den mest optimale dyrkning, præparere bede med kompost, forspire frø og udplante alle de små planter. Dermed er de 20 ugers høst, et resultat af flere måneders arbejde.

Som kunde hos os støtter du et klimavenligt fødevaresystem, som drager omsorg for naturen. Samtidig er du med til at sikre at vi får tryghed og økonomisk stabilitet i produktionen, da du har betalt forud for din andel. Fordelen for dig som kunde er, at du får helt friske og lokalt dyrkede grøntsager, som ikke er transporteret over lange afstande. Friske grøntsager har en helt anden smag og sprødhed. Du får et bredt udvalg af sæsonens grøntsager fordi vi arbejder for at dyrke med stor diversitet i afgrøder, som afspejler sæsonen. For eksempel dyrker vi flere slags bønner og ærter, som du sjældent finder friske og danskdyrkede i detailhandlen.

Dyrkning af grøntsager afhænger af vejret og naturen omkring os. Planter har meget forskellige vækstbetingelser og bliver påvirket forskelligt af de lokale vejrforhold og derfor kan udbyttet af de enkelte afgrøder være forskelligt år for år. Når afgrøderne trives godt giver de et stort udbytte og som kunde får du del i dette overskud. Samtidig er der måske andre afgrøder, som ikke har haft de bedste betingelser og dermed vil høsten være lille og som kunde vil du få mindre. Vi har dog sikret med god planlægning og stor diversitet at du får mange gode grøntsager selvom nogle afgrøder ikke lykkes.

IMG_5809.jpeg
Salat_closeup_web.jpg

Dyrkningsmetoder

På Hjortespringgård dyrker vi en stor køkkenhave på 900 kvadratmeter – vi kalder den grøntsagshaven. Grøntsagerne sælges via en abonnementsordning til familier i lokalområdet. Vi dyrker mange forskellige grøntsager, da vi gerne vil tilbyde vores abonnenter et varieret og inspirerende udvalg, og fordi vi synes det er sjovt at afprøve lidt anderledes grøntsager. Vi dyrker omtrent 30 forskellige enårige grøntsager, herunder 65 forskellige sorter, som vi høster 2 gange ugentligt til vores abonnenter.

Vi arbejder med intensiv dyrkning på et mindre areal, hvor vi forspirer næsten alle grøntsager i bakker, så planterne den første måneds tid ikke optager plads i bedene. Så snart et bed er høstet færdigt, har vi nye forspirede planter klar til udplantning i bedet. Det betyder at vi ofte kan nå at dyrke 3 afgrøder i hvert bed hen over sæsonen og på den måde optimere pladsen. En anden metode til at optimere vores dyrkning, er at sætte planterne så tæt som muligt. Det gør at vi både får flere grøntsager i bedet, og samtidig dækker grøntsagerne hurtigere jorden, og holder dermed på fugten i jorden.

Vi dyrker grave-frit, hvilket betyder at vi ikke vender eller graver i jorden – med mindre vi skal plante en busk eller et træ. Årsagen til at vi benytter den metode, er at vi gerne vil lade mikroorganismerne i jorden være i fred. De gør nemlig et forrygende arbejde med at frigive næringsstoffer til grøntsagernes rødder i jorden og med at opbygge humus. Det betyder også at vi kun gøder jorden med den kompost vi lægger oven på bedene hvert efterår eller tidlige forår. Endnu en god grund til at dyrke grave-frit er, at lagringen af kulstof i jorden – udover at gavne planter og mikroliv – i høj grad også gavner vores klima. Graver og pløjer man frigives kulstof fra jorden. Den gravefrie metode skaber en næringsrig jord og er en bæredygtig tilgang til kultivering af jorden. Noget vi værdsætter højt.

Mellem grøntsagsbedene har vi naturlige læhegn, hvor vi sætter bærbuske, flerårige grøntsager og krydderurter. De bærbuske vi sætter er kvælstoffikserende og de flerårige grøntsager har pælerødder, som henter næringsstoffer fra dybt nede i jorden. Krydderurterne sætter blomster til gavn for bier og insekter. I læhegnene har vi dermed planter, som skaber biodiversitet over jorden og bidrager til mikroorganismernes liv under jorden.

Via dyrkning af både enårige og flerårige afgrøder er det vores mål at inspirere til fremtidens fødevareproduktion med omsorg for natur og mennesker.

Om os

Vi er Mette og Irene. Sammen ejer vi Hjortespringgårds Grøntsagshave. Vores vision er at udbrede kendskabet til permakultur som dyrkningform. Vi vil gerne inspirere flere mennesker til selv at dyrke deres egne spiselige planter. Blomster og planter er skønne og smukke at se på og være i blandt, at de så samtidigt kan være spiselige er jo bare fantastisk.

Irene Kornerup ejer og bor på Hjortespringgård sammen med sin mand og deres 3 børn. Irene er uddannet Arkitekt og Industriel Designer. Men interessen for selvforsyning og bæredygtig dyrkning har bragt hende i en ny retning. Stor er især interessen for regenerative dyrkningsmetoder i større skala, da der i landbruget er brug for en transformation af de traditionelle dyrkningsmetoder for at reducere udledningen af co2 og genskabe frugtbarheden i jorden og balancen i naturen.

Mette Madvig bor i Værløse i et parcelhus med en skøn permakulturhave sammen med sin mand og deres 2 børn. Mette er uddannet Cand.merc og har i mange år arbejdet i medicinalindustrien. Via hendes interesse for klima og grøn omstilling opdagede hun permakultur og sideløbende med en række kurser, blev parcelhushaven forandret til en mangfoldig have med mange spiselige planter, buske og træer.

Vi har begge permakultur certifikat og Mette er i gang med at tage diplom i permakultur.

Irene_Mette_2skud_Kasse.jpg
bottom of page